Εγκαταστάσεις

Σπούδασε σε ένα ασύγκριτο εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών και ζήσε μία ολοκληρωμένη και συναρπαστική εμπειρία φοίτησης στη Ναυτιλία.

Η Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει πραγματοποιήσει μία τεράστια επένδυση σε υποδομές και εγκαταστάσεις, με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές της ένα ασύγκριτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο εξασφαλίζει μία ολοκληρωμένη και συναρπαστική εμπειρία φοίτησης.
Οι εγκαταστάσεις της Ναυτικής Ακαδημίας βρίσκονται στο κέντρο του Πειραιά, του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας και ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, και περιλαμβάνουν τα παρακάτω εξειδικευμένα εργαστήρια, με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς:

  • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ (FULL MISSION BRIDGE SIMULATOR)
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ECDIS)
  • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ (FULL MISSION ENGINE ROOM SIMULATOR)
  • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (HIGH VOLTAGE INSTALLATION)
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (NAVIGATION LAB)
  • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (LIQUID CARGO OPERATIONS SIMULATOR)
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ (ENGINEERING WORKSHOP)
  • ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (SEAMANSHIP CENTRE).

Campus

...
...

Εργαστήρια

Βιβλιοθήκη