Προγράμματα Κατάρτισης Αξιωματικών και Πληρώματος Σκαφών Αναψυχής

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον κλάδο των σκαφών αναψυχής, σε συνεργασία με τη
Warsash Superyacht Academy. Τα προγράμματα οδηγούν σε Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (CoC) απευθείας από τη Βρετανική Ακτοφυλακή (MCA).

Officer of the Watch – Yachts Unlimited Certification
[Ανθυποπλοίαρχος – Σκάφη Αναψυχής Χωρίς Περιορισμό]

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Αξιωματικών Καταστρώματος σε Σκάφη Αναψυχής Χωρίς Περιορισμό είναι στο θεωρητικό μέρος του όμοιο με το πρόγραμμα εκπαίδευσης Αξιωματικών Καταστρώματος του Εμπορικού Ναυτικού, διαφοροποιείται όμως στο πρακτικό μέρος (θαλάσσια υπηρεσία), καθώς τόσο η διάρκεια όσο και ο τύπος πλοίου στον οποίο πραγματοποιείται η πρακτική είναι προσαρμοσμένες για τον κλάδο του Yachting.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που καλύπτουν όλο το εύρος της Ναυτικής Επιστήμης και αφορούν στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους και οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • ναυσιπλοΐα και χειρισμό πλοίου
 • σχεδιασμό πλου
 • ασφαλή λειτουργία και ευστάθεια.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι νέοι Ανθυποπλοίαρχοι θα έχουν την ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν σε Σκάφη Αναψυχής άνω των 24μ. και χωρίς περιορισμό χωρητικότητας, δηλαδή τόσο στην κατηγορία Superyacht, όσο και στην κατηγορία mega yacht. Αξίζει να σημειωθεί ότι το yachting, ως ο κλάδος στον οποίο η ναυτιλία συναντά τον τουρισμό, γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και ανταμείβει πλουσιοπάροχα όσους ξεχωρίζουν για την ποιότητα της δουλειάς τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη

Officer of the Watch – Yachts less than 3000GT
[Ανθυποπλοίαρχος – Σκάφη Αναψυχής έως 3000κοχ]

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Αξιωματικών Καταστρώματος σε Σκάφη Αναψυχής έως 3000κοχ έχει σχεδιαστεί από τη Warsash Superyacht Academy με βάση τις ανάγκες του Yachting για ανάδειξη αξιωματικών ικανών να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα του κλάδου, αλλά και καταρτισμένων για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στις τρεις βασικές θεματικές κατηγορίες που αφορούν στην ορθή άσκηση των καθηκόντων τους και οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • σχεδιασμό ταξιδιού σκαφών αναψυχής άνω των 24μ
 • μετεωρολογία για τον κλάδο του yachting
 • ευστάθεια και ασφάλεια σκάφους αναψυχής άνω των 24μ.   

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και στοχεύει αφενός στην απόκτηση κατανόησης των δημογραφικών στοιχείων του κλάδου, της εθιμοτυπίας της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της ιεραρχίας ενός σκάφους αναψυχής, του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος, των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας, των αρχών πολυτελούς φιλοξενίας, και αφετέρου στην ανάπτυξη ναυτικών δεξιοτήτων για προσωπικό καταστρώματος, δεξιοτήτων ηγεσίας σε γέφυρα σκάφους αναψυχής, ελλιμενισμού και αγκυροβόλησης για σκάφη αναψυχής άνω των 24μ και έως 3000κοχ, γνώσεων συντήρησης του σκάφους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3 έτη

Πρόγραμμα Προσαρμογής Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού σε Σκάφη Αναψυχής
(χωρίς περιορισμό)

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα προσαρμογής είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο του Yachting να προσαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στο περιβάλλον σκαφών αναψυχής άνω των 24μ. και χωρίς περιορισμό χωρητικότητας.

Η διαχείριση ενός σκάφους αναψυχής (superyacht, mega yacht) διαφέρει κατά πολύ από τη διαχείριση και πλοήγηση των πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού και στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τις ικανότητες εκείνες που θα επιτρέψουν στους αξιωματικούς που προέρχονται από το Εμπορικό Ναυτικό να γίνουν αποτελεσματικοί και επιτυχημένοι πλοίαρχοι στο νέο για εκείνους τύπο πλοίου, το σκάφος αναψυχής. Παράλληλα, το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του πλοιάρχου, με αίσθημα φιλοξενίας και διακριτικότητα στον περιορισμένο χώρο του σκάφους αναψυχής.

Οι διδακτικές ενότητες περιλαμβάνουν ποικίλα θέματα που κυρίως αφορούν στην κατανόηση της εθιμοτυπίας της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της ιεραρχίας ενός σκάφους αναψυχής, των αρχών πολυτελούς φιλοξενίας, των αρχών ηγεσίας σε πολυπολιτισμικές συνθήκες, των αρχών του σχεδιασμού ταξιδίου σκαφών αναψυχής, των αρχών ευστάθειας και ασφάλειας σκάφους αναψυχής άνω των 24μ., καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ελλιμενισμού και αγκυροβόλησης για σκάφη αναψυχής άνω των 24μ και στην απόκτηση γνώσεων συντήρησης σκάφους αναψυχής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3 μήνες

Engineer Officer of the Watch – Yachts Unlimited Certification
[Γ΄ Μηχανικός – Σκάφη Αναψυχής Χωρίς Περιορισμό]

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανής σε Σκάφη Αναψυχής Χωρίς Περιορισμό είναι όμοιο με το πρόγραμμα εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανής του Εμπορικού Ναυτικού και περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, τόσο επί πλοίου, όσο και στο μηχανουργείο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που καλύπτουν όλο το εύρος των απαιτούμενων γνώσεων Ναυτικής Μηχανολογίας και οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • ναυτικά ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα
 • μηχανική και θερμοδυναμική
 • επιστήμη υλικών
 • δυναμική συμπεριφορά & έλεγχος πλοίου
 • μηχανολογικό σχεδιασμό


Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι νέοι αξιωματικοί μηχανής θα έχουν την ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν σε Σκάφη Αναψυχής άνω των 24μ. και χωρίς περιορισμό χωρητικότητας ή τύπου μηχανής, καθώς η εκπαίδευσή τους καλύπτει όλους τους τύπους μηχανών που δύνανται να συναντήσουν στη διάρκεια της καριέρας τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη

2nd Engineer – Yachts under 3000GT & 9000KW
[Γ΄ Μηχανικός – Σκάφη Αναψυχής έως 3000κοχ & 9000KW]

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανής σε Σκάφη Αναψυχής έως 3000κοχ & 9000KW έχει σχεδιαστεί από τη Warsash Superyacht Academy σε συμφωνία με τις οδηγίες της Maritime Coastguard Agency και τα πρότυπα της διεθνούς σύμβασης STCW και στοχεύει στη διαμόρφωση καταρτισμένων μηχανικών που να μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά στο απαιτητικό περιβάλλον του μηχανοστασίου των σκαφών αναψυχής άνω των 24μ.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στις τρεις βασικές θεματικές κατηγορίες που αφορούν στην ορθή άσκηση των καθηκόντων τους και οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • ναυτική μηχανολογική θεωρία
 • συντήρηση του συνόλου του εξοπλισμού μηχανοστασίου
 • μοντέλα και μεθόδους διάγνωσης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων διαφόρων τύπων μηχανών σκαφών αναψυχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και είναι διευρυμένο ώστε, εκτός των απαραίτητων μηχανολογικών γνώσεων, να εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με ευρύτερα θέματα όπως ηγεσία και επίβλεψη προσωπικού μηχανοστασίου, υγεία και ασφάλεια, πολυτελής φιλοξενία, πολυπολιτισμικό περιβάλλον και εθιμοτυπία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3 έτη

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά