Εγκαταστάσεις

Σπούδασε σε ένα ασύγκριτο εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών και ζήσε μία ολοκληρωμένη και συναρπαστική εμπειρία φοίτησης στη Ναυτιλία.Η Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει πραγματοποιήσει μία τεράστια επένδυση σε υποδομές και εγκαταστάσεις, με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές της ένα ασύγκριτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο εξασφαλίζει μία ολοκληρωμένη και συναρπαστική εμπειρία φοίτησης.
Οι εγκαταστάσεις της Ναυτικής Ακαδημίας βρίσκονται στο κέντρο του Πειραιά, του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας και ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, και περιλαμβάνουν τα παρακάτω εξειδικευμένα εργαστήρια, με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς:

Ακαδημία Superyacht 

Ναυτική ακαδημία mitropolitiko.edu.gr
Ναυτική ακαδημία mitropolitiko.edu.gr
Ναυτική ακαδημία mitropolitiko.edu.gr
Ναυτική ακαδημία mitropolitiko.edu.gr
Ναυτική ακαδημία mitropolitiko.edu.gr
Ναυτική ακαδημία mitropolitiko.edu.gr
Ναυτική ακαδημία mitropolitiko.edu.gr

Campus

Βιβλιοθήκη

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Με σκοπό την παροχή ολοκληρωµένης εκπαίδευσης στους δόκιµους Πλοιάρχους της Ναυτικής Ακαδηµίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει εγκαταστήσει τον προσοµοιωτή γέφυρας DNV-A 240° της TRANSAS, ένας από τους πλέον προηγµένους, εντυπωσιακότερους και λειτουργικότερους προσοµοιωτές γέφυρας που διαθέτει αυτή τη στιγµή η παγκόσµια αγορά. Ο προσοµοιωτής αυτός πληροί τις απαιτήσεις κάθε προγράµµατος και πρότυπου εκπαίδευσης πλοήγησης για εµπορικά πλοία σύµφωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση STCW.

Με τη χρήση εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας επιτρέπει την εκπαίδευση των δόκιμων σε έναν πραγµατικά ανεξάντλητο αριθµό σεναρίων, ανάλογων µε εκείνα που -ενδεχοµένως-  να κληθούν να αντιµετωπίσουν κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών ταξιδιών ως Δόκιµοι (NAEST) και, ακολούθως, της καριέρας τους ως Αξιωµατικοί καταστρώµατος.

Με τον τρόπο αυτό, οι δόκιµοι αποκτούν ήδη µέσα από την Ακαδηµία µια εξοικείωση µε τις εργασίες και τις πρακτικές που εφαρµόζονται σε κάθε πλοίο σε µια σειρά εξαιρετικά σηµαντι-κών τοµέων εργασίας που σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε την χάραξη και τη σχεδίαση πορείας, την επιβεβαίωση θέσης, τη διασφάλιση µιας ασφαλούς βάρδιας φυλακής στην γέφυρα, την ανταπόκριση σε καταστάσεις κινδύνου, έρευνας και διάσωσης, καθώς και τη χρήση ραντάρ ARPA κάθε σύγχρονου ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που βοηθά στην ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό να τονισθεί ότι ο προσοµοιωτής γέφυρας είναι διαλειτουργικός µε τον αντίστοιχο προσοµοιωτή µηχανής και το ECDIS, πράγµα το οποίο εξασφαλίζει µια διαδραστική και ολοκληρωµένη εξάσκηση των δόκιµων Πλοιάρχων και Μηχανικών σε απολύτως ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας των πλοίων.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ECDIS)

Στο υπερσύγχρονο  σύστηµα ECDIS της Ναυτικής Ακαδηµίας παρέχεται το προβλεπόµενο από την STCW πλαίσιο εκπαίδευσης των δόκιµων Πλοιάρχων που αποβλέπει στο να συνδράµει ουσιαστικά στην απόκτηση της δυνατότητας λήψης κρίσιµων αποφάσεων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ενός πλοίου.  

Το σύστηµα αυτό παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης, σε δέκα σταθµούς εργασίας, των εργασιών και διαδικασιών προετοιµασίας, σχεδίασης, εκτέλεσης και υποτύπωσης του πλου ενός πλοίου µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο ο πλους αυτός πραγµατοποιείται µε τα παραδοσιακά όργανα ναυτιλίας.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Ο προσοµοιωτής µηχανής πλήρους εγκατάστασης της TRANSAS αποτελεί, όπως ο αντίστοιχος της γέφυρας, ένα state-of-the-art σύστηµα εκπαίδευσης για τους δόκιµους Μηχανικούς της Ναυτικής Ακαδηµίας. Το σύστημα αυτό αντικατοπτρίζει την προσήλωση του ναυτεκπαιδευτικού προγράµµατος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για την παροχή ενός περιβάλλοντος προσοµοίωσης που βρίσκεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας της µηχανής του πλοίου.

Στην προσοµοίωση περιλαµβάνεται το Μηχανοστάσιο (Engine Room) στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης όλων των λειτουργιών της µηχανής και σε τρισδιάστατη απεικόνιση µε τη χρήση touch screen panels.

Αυτό επιτρέπει στους δόκιμους, µε τέσσερις σταθµούς εργασίας, να εκπαιδευθούν σε ένα φωτορεαλιστικό µηχανοστάσιο που αντιστοιχεί σε δύο τύπους µηχανών (Dual Fuel Diesel-Electric LNG Carrier και MAN B&W 6S60MC-C Diesel Engine-Tanker LCC) και να εξοικειωθούν µε διαδραστικό τρόπο µε τον εξοπλισµό και τα συστήµατα των µηχανών.  

Επιπρόσθετα, σε παράπλευρο χώρο βρίσκεται εγκατεστηµένη και η Αίθουσα Ελέγχου (Control Room) της µηχανής, της οποίας τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν touchscreen οθόνες για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των κύριων και βοηθητικών συστηµάτων πρόωσης των µηχανών.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  

Ο εγκατεστηµένος στη Ναυτική Ακαδηµία προσοµοιωτής υψηλής τάσης της TRANSAS συνιστά µια πολύ εξειδικευµένη και πρωτοποριακή εκπαιδευτική λύση για τους δόκιµους Μηχανικούς. Περιλαµβάνει έναν πραγµατικό 6.6kVA switchboard τµήµα µε διακόπτη κενού (vacuum circuit breaker) και HV καλωδίωση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσοµοιώσει τα HV τµήµατα πίνακα µιας γεννήτριας diesel.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Το Κολλέγιο στεγάζει και τον προσοµοιωτή χειρισµού υγρού φορτίου, ένα πραγµατικά σηµαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την πραγµατοποίηση εξαιρετικά κρίσιµων λειτουργιών για την ασφαλή µεταφορά υγρών φορτίων στη θάλασσα.  

Με αυτόν παρέχεται µια προσοµοίωση πραγµατικού χρόνου σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της φόρτωσης, της φροντίδας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και την εκφόρτωσης επικίνδυνων υγρών φορτίων, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των απαιτήσεων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και της εξασφάλισης της αξιοπλοΐας του πλοίου σε σχέση µε την ευστάθειά του.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Το Μηχανουργείο περιλαµβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό που απαιτείται για την πολύωρη εκπαίδευση των δόκιµων Μηχανικών στις άκρως απαραίτητες, από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, εργασίες που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των καθηκόντων στους στα πλοία. 

Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχουν εγκατασταθεί, µεταξύ άλλων, µια πλήρως λειτουργική µηχανή WAUKESHA, µια ηλεκτροµηχανή, διαχωριστήρες (Delaval), µηχανές αλιευτικών σκαφών και αυτοκινήτων εκπαιδευτικού σκοπού, µηχανουργικοί τόρνοι, πάγκοι εργασίας, σταθµοί ηλεκτροσυγκόλλησης, εναλλακτής θερµότητας, σκληρόµετρο, ψυκτική µηχανή, κάθετες φρέζες, κοµπρεσέρ αέρα, δράπανα κλπ. 

Σκοπός του εργαστηριακού µέρους του προγράµµατος εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση της δυνατότη-τας απόκτησης από τους δόκιµους ικανοτήτων συντήρησης, απο/συναρµολόγησης µηχανηµάτων και εξοπλισµών καθώς της ηλεκτρονικής/ηλεκτρικής τους πρακτικής.

ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στο Κέντρο Ναυτικών Δεξιοτήτων παρέχεται στους δόκιµους η ικανότητα να µάθουν και να κατανοήσουν την ονοµασία και τη λειτουργία των διάφορων µερών του πλοίου, τις εργασίες οργάνωσης των γενικότερων λειτουργιών του, τη λειτουργία και συντήρηση των µέσων πρόσβασης, τις κοινές εργασίες για το φορτίο, τις διαδικασίες ασφάλειας και ναυτικής τέχνης και τις υποχρεώσεις των µελών του πληρώµατος σύµφωνα µε τον Κώδικα COSWP.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Το Εργαστήριο αυτό είναι ο παραδοσιακός χώρος εκµάθησης της ναυσιπλοΐας.

Στον χώρο αυτό περιλαµβάνονται όλα τα κλασικά εργαλεία (εξάντας, κουµπάσα, διπαράλληλοι, έντυποι χάρτες) µε βάση τα οποία οι δόκιµοι Πλοίαρχοι αποκτούν τη γνώση  της παραδοσιακής ναυτιλίας, η οποία, σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτική για την πρόοδο των σπουδών τους και την παραπέρα εκµάθηση των ηλεκτρονικών βοηθηµάτων και εξοπλισµού ναυσιπλοΐας.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η αίθουσα Προσοµοίωσης Χώρου Φιλοξενίας είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις για παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων µέσω βιωµατικής εκπαίδευσης, και συνδυάζει τη δυνατότητα διδασκαλίας της θεωρίας και πρακτικής εφαρµογής των γνώσεων, καθιστώντας τους αποφοίτους των προγραµµάτων που υλοποιούνται στον χώρο ικανούς να ανταπεξέρχονται επιτυχώς στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να έχουν την αντίστοιχη επαγγελµατική εξέλιξη. 

Η αίθουσα Προσοµοίωσης Χώρου Φιλοξενίας έχει σχεδιαστεί µε τις βέλτιστες λειτουργικές προδιαγραφές και περιλαµβάνει προσοµοίωση Καµπίνας Επιβατών Σκάφους, Τραπεζαρία και προσοµοίωση Μπαρ, αλλά και τον λοιπό υλικοτεχνικό εξοπλισµό που απαιτείται για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα.