Συμμετοχή πρωτοετών φοιτητών της Ναυτικής Ακαδημίας σε έρευνα για τις ναυτικές σπουδές στην Ελλάδα

Συμμετοχή πρωτοετών φοιτητών της Ναυτικής Ακαδημίας σε έρευνα για τις ναυτικές σπουδές στην Ελλάδα 350 233 maritimeacademy.mitropolitiko.edu.gr

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετείχε σε ειδική έρευνα που διεξήγαγε το περιοδικό για την ελληνική ναυτιλία και τις διεθνείς μεταφορές, Ναυτικά Χρονικά με τίτλο «Νέοι και νέες στις ναυτικές σπουδές».

Στην έρευνα που διεξήχθη από τον Νοέμβριο 2018 έως και το Φεβρουάριο 2019, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αντιπροσώπευσε την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Συνολικά, συμμετείχαν 1.044 πρωτοετείς φοιτητές. 977 από 11 δημόσιες ΑΕΝ της Ελλάδας (Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης,Ύδρας, Σύρου,Χίου, Οινουσσών, Κύμης, Καλύμνου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων) και 67 από τη Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, εκ των οποίων 33 προέρχονται από την Σχολή Πλοιάρχων και 34 από την Σχολή Μηχανικών.

Η έρευνα πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από το 2008 με σκοπό να παρουσιάσει το προφίλ των νέων που επιλέγουν τις ναυτικές σπουδές. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύεται το κοινωνιολογικό προφίλ των φοιτητών, οι παράγοντες που τους οδήγησαν στο ναυτικό επάγγελμα, οι μελλοντικοί στόχοι και οι φιλοδοξίες τους.

Σύμφωνα με μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας για τη Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, προκύπτει ότι το 57,58% των γονέων των σπουδαστών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δεν απασχολούνται σε επαγγέλματα συναφή με τη ναυτιλία, ωστόσο η πλειονότητα των γονέων (69,23%) υποστήριξαν πλήρως την απόφαση των παιδιών τους να εισαχθούν στο ναυτικό επάγγελμα. Επιπλέον, αναφορικά με τους κύριους λόγους για τους οποίους οι σπουδαστές επέλεξαν να γίνουν αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού, το 36,48% των σπουδαστών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου απάντησαν ότι ήταν λόγω γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης, το 31,58% από αγάπη για τη θάλασσα και το 20,18% για οικονομικούς λόγους.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα για τους φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σε μορφή διαγραμμάτων.