Η Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Μέλος στο Ναυτικό Ινστιτούτο

Η Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Μέλος στο Ναυτικό Ινστιτούτο 1200 720 maritimeacademy.mitropolitiko.edu.gr

Η νέα διάκριση αφορά στα προγράμματα σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας, αλλά και στη δέσμευση του Μητροπολιτικού Κολλεγίου να προωθεί την ασφάλεια στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των εκπαιδευτικών παροχών προς τους φοιτητές, η Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, απέκτησε την ιδιότητα Μέλους στο Ναυτικό Ινστιτούτο για τα προγράμματα ναυτιλιακής και ναυτικής εκπαίδευσης που προσφέρει σε συνεργασία με το Solent University και τη Warsash School Of Maritime Science and Engineering αντίστοιχα.

Τι είναι το Ναυτικό Ινστιτούτο (Nautical Institute):
Πρόκειται για έναν μη κυβερνητικό οργανισμό, με 50 χρόνια παρουσίας στον κλάδο και έδρα το Λονδίνο, που έχει συμβουλευτικό ρόλο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Σκοπός του Ναυτικού Ινστιτούτου είναι να προωθεί τον επαγγελματισμό, τις βέλτιστες πρακτικές και την ασφάλεια στη ναυτιλιακή βιομηχανία και όραμά του είναι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, γνώσεων και ηγεσίας για επαγγελματίες της ναυτιλίας σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, όταν ένας οργανισμός εντάσσεται στο δίκτυο συνεργατών του Ναυτικού Ινστιτούτου (Nautical Affiliate), δεσμεύεται και ο ίδιος για τη βελτίωση της ασφάλειας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

 

Αυτή η νέα διάκριση αφορά και, για άλλη μια φορά, αναδεικνύει την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται στα προγράμματα σπουδών τόσο της Σχολής Ναυτιλίας, όσο και της Ναυτικής Ακαδημίας.

 

Η Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Ναυτιλιακής και Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη, αναπτύσσεται και επεκτείνει συνεχώς τη δραστηριότητα και το δίκτυο των συνεργασιών της και φέρει τη σφραγίδα των πιο διακεκριμένων επαγγελματικών συλλόγων του κλάδου παγκοσμίως. Στόχος είναι να προσφέρει στους φοιτητές προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τους όρους της παγκόσμιας ναυτικής αγοράς και παράλληλα να τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν ρεαλιστική εικόνα του κλάδου, αλλά και καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.